606 208 104 , 774 551 324 info@alibicompany.cz

O nás

Alibi & Co, s.r.o. účetní a daňová kancelář

Naše společnost je mladá, avšak postavená na pevných základních kamenech: přátelství, letitých zkušenostech a praxi v ekonomické činnosti.
Zaměřujeme se především na vedení účetnictví a daňové evidence pro malé a střední podnikatele. Naší snahou je obchodním partnerům podat pomocnou ruku již na startu jejich podnikání, provázet je po celou dobu jejich podnikatelské činnosti a táhnout tak za jeden provaz. Pomáhat v řízení, rozhodování, plánování a rozvíjení jejich činnosti. Zastáváme názor, že kvalitně vedené účetnictví je základem pro dobře nastavené daně. Odráží věrný obraz skutečnosti zaznamenaných v číslech. Řídíme-li se citátem Tomáše Bati: „Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech.“
Spousta podnikatelů bere vedení účetnictví jako tzv. nutné zlo, přenechte tyto záležitosti na nás a věnujte se naplno svému podnikání.

 

Obchodním partnerům zaručujeme:

  • včasné a kvalitní zpracování svěřené agendy
  • diskrétnost a loajalitu
  • profesionální a individuální přístup

 

Proč svěřit vedení účetnictví právě externí firmě? Uvádíme několik důvodů:

  • úspora mzdových nákladů kvalifikovaného pracovníka
  • úspora za školení vzhledem k stále se měnící legislativě
  • úspora za software
  • předcházíte únikům vnitřních firemních informací prostřednictvím zaměstnanců